تابلوسازی اندیشه گروه تبلیغاتی اندیشه مجری تولید تابلو های تبلیغاتی مدرن از گذشته تا به امروز با حدود دو دهه فعالیت در امر تابلو سازی و دارای چند نمایندگی و دفتر در سطح تهران و شهرستان های اطراف.با پیشرفت دنیای تبلیغات امروزه شاهد تابلو های مدرن و چشمگیر هستیم و توانسته ایم سطح خود را با توجه به این پیشرفت ارتقاع داده و بروز باشیم و بتوانیم نیاز مشتری را پاسخگو باشیم. برخی خدمات ما تابلو سازی تهران تابلو چلنیوم چلنیوم قیمت تابلو چنلیوم،چلنیوم تابلو تبلیغاتی جدید قیمت پوینت لایت،تویوپ قیمت بروز تابلو روان قیمت چلنیوم قیمت ویژه تابلو روان آموزش ساخت تابلو چلنیوم قیمت ساخت تابلو چلنیوم انواع تابلو چلنیوم تابلوی تبلیغاتی فروش چلنیوم فروش ورق چلنیوم تابلو تبلیغات محمد ایزدپناهی 09120280655 021-33744264 http://tabloandishe.ir 2017-11-24T10:20:19+01:00 text/html 2017-11-22T12:36:07+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم چلوكبابی سعادت http://tabloandishe.ir/post/234 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم ساید لایت چلوكباب سعادت</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم چلوكبابی سعادت<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">تهران</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">-سعادت آباد<br>نمای زمینه:چوب ترمو-كامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم:9 سانت ساید لایت و نقره ای<br> نمای روی حروف:ساید لایت طلایی<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و&nbsp; نورپردانی </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه سوله تابلوسازی<br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/">آدرس دفتر مركزی گروه تبلیغاتی اندیشه:تهران تلفن تماس: 0912028066 - 33744264-</a><a href="http://www.tabloandishe.ir/">021</a></font></b></font></b></font></b></font></b><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453442/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_1_.jpg" alt="تابلو چلوكباب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453468/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_2_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453476/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_3_.jpg" alt="تابلو كبابی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453492/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_4_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453526/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453534/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_6_.jpg" alt="چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453568/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_7_.jpg" alt="تابلوسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453600/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_8_.jpg" alt="تابلوسازی تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453650/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_9_.jpg" alt="تابلوسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_10_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453684/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_11_.jpg" alt="تابلو سر درب چلوكبابی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453700/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_12_.jpg" alt="تابلوسازی تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453726/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_13_.jpg" alt="تابلوسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453734/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_14_.jpg" alt="تابلو سر درب چلوكبابی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453742/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_15_.jpg" alt="چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453776/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_16_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453792/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_17_.jpg" alt="تابلوسازی تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453818/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_18_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453834/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_19_.jpg" alt="تابلوسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312453876/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_20_.jpg" alt="تابلوسازی تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312453900/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_21_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-11-22T02:55:35+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم طباخی گلستان http://tabloandishe.ir/post/233 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم طباخی گلستان</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم طباخی گلستان<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">تهران</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br>نمای زمینه:-<br></font></b>لبه حروف چلنیوم:ورق استیل طلایی 3 سانت<br> نمای روی حروف:-<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و&nbsp; نورپردانی </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه سوله تابلوسازی<br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/">آدرس دفتر مركزی گروه تبلیغاتی اندیشه:تهران تلفن تماس: 0912028066 - 33744264-</a><a href="http://www.tabloandishe.ir/">021</a></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312406292/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="تابلو طباخی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8312406300/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="چلنیوم طباخی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8312406318/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_9_Copy_Copy.jpg" alt="طباخی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-10-19T03:18:53+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو حروف فلزی شركت نوین كوشان http://tabloandishe.ir/post/232 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم و حروف استیل طلای مناسب داخل سالن</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم و تابلو حروف فلزی شركت نوین كوشان<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">تهران</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br>نمای زمینه:-<br></font></b>لبه حروف چلنیوم:ورق استیل طلایی 3 سانت<br> نمای روی حروف:-<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و&nbsp; نورپردانی </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه سوله تابلوسازی<br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/">آدرس دفتر مركزی گروه تبلیغاتی اندیشه:تهران تلفن تماس: 0912028066 - 33744264-</a><a href="http://www.tabloandishe.ir/">021</a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8309480176/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="تابلو استیل طلایی فوق العاده زیبا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8309480184/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="حروف برجسته طلایی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8309480192/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="تابلو شركت نوین كوشان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8309480200/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="تابلو جدید" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8309480218/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="حروف فلزی تابلوسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8309480234/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_6_.jpg" alt="تابلو سازی غرب تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8309480242/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_7_.jpg" alt="تابلو بدون نور داخل سالن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2017-10-17T05:19:12+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك دانلود جدیدترین ورژن نرم افزار تابلو روان http://tabloandishe.ir/post/231 <font size="3"><b>دانلود مستقیم<br>دانلود بالاترین ورژن نرم افزار های شركت HD</b></font><br><img title="دانلود نرم افزار تابلو روان" src="https://shopled.ir/Administrator/files/BrandPicture/m_hd_logo.jpg" alt="دانلود نرم افزار تابلو روان" width="200" height="54"><br><br><p><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان" href="http://irmcu.ir/software/LED/HDPlayer.5.3.98.0.rar">دانلود نرم افزار&nbsp;HDPlayer5.3.98 با حجم 162 مگابایت</a></span></span></span></span></b></p> <p><b><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان HD2016" href="http://irmcu.ir/software/LED/HD2016V6.3.0-shopled.ir.rar"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;">دانلود نرم افزار HD2016_V6.2.3 با حجم 102 مگابایت</span>&nbsp; با قابلیت 3D</span></a></b></p> <b><br></b><hr><b><br></b><p><b>دانلود نرم افزار کنترلرهای سری T1000 جهت LED پیکسلی و پیکسل مربعی و استیج و تیوب و ....</b></p><b> </b><p><b><a title="دانلود نرم افزار LED" href="http://irmcu.ir/software/LED/LedEdit2014%20v2.4-shopled.ir.rar">دانلود نرم افزار LedEdit2014 v2.4 با حجم 48 مگابایت</a></b></p><b> </b><p><b><a title="دانلود نرم افزار LED" href="http://irmcu.ir/software/LED/2017%20LedEdit-K_v3.33_1-shopled.ir.rar">دانلود نرم افزار 2017 LedEdit-K_v3.33 با حجم 34 مگابایت</a></b></p><hr>&nbsp;<img title="دانلود نرم افزار تابلو روان" src="https://shopled.ir/administrator/files/UploadFile/listen-b8.jpg" alt="" width="171" height="52"> <p><b><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان" href="http://irmcu.ir/software/LED/LED%20Player6.0%20Setup(V6.1.0).zip">دانلود نرم افزار LED Player 6 برای کنترلرهای شرکت لیستن</a>&nbsp;با حجم 13 مگابایت</b></p><hr><p><strong><img title="دانلود نرم افزار SE-plus" src="https://shopled.ir/administrator/files/UploadFile/sepanta.jpg" alt="دانلود نرم افزار تابلو روان" width="99" height="99"></strong></p> <p><strong><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان SE Plus" href="http://irmcu.ir/software/LED/se-plus-v5-0.rar"><strong>&nbsp;</strong><strong>دانلود <span style="font-size: medium;">نسخه جدید</span> نرم افزار SE PLUS <span style="font-size: large;">V5.0</span> با حجم 310 مگابایت</strong></a></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><b><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان SE Plus" href="http://irmcu.ir/software/LED/SEPlus-v4.2.rar">دانلود نسخه جدید نرم افزار SE PLUS V4.2 با حجم 250 مگابایت</a></b><br></span></p><hr><p><strong><img title="دانلود نرم افزار تلاش آذر" src="https://shopled.ir/administrator/files/UploadFile/logo.jpg" alt="دانلود نرم افزار تابلو روان" width="143" height="52"></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><a title="دانلود نرم افزار تلاش آذر" href="http://irmcu.ir/software/LED/Talash_Azar_V15-52.rar"><strong style="font-size: 10pt;">دانلود نرم افزار تلاش آذر ورژن 15.52 با حجم 31 مگابایت</strong></a></span></p> <span style="font-size: small;"><strong style="font-size: 10pt;"><a href="http://irmcu.ir/software/LED/Setup%20TA%20LED%20FULL%20X6%20(16.01).rar">دانلود نرم افزار تلاش آذر سری FULL ورژن 16.01 با حجم 171 مگابایت</a><br></strong></span><hr><em><strong><img title="HDR 1.2.8" src="https://shopled.ir/administrator/files/UploadFile/hdr.jpg" alt="دانلود نرم افزار تابلو روان" width="150" height="52"></strong></em> <p><font size="3"><strong>کنترلر های طیف دار LS4 وLS8 و HS4 و HS8 نرم افزار&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: large;">HDR</span></strong></font><em><strong><br></strong></em></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان" href="http://irmcu.ir/software/LED/HDR128_shopled.ir.rar">دانلود نسخه کامل نرم افزار HDR1.2.8 با حجم 1.6 گیگابایت</a></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان" href="http://irmcu.ir/software/LED/HDR125_shopled.ir.rar">دانلود نسخه کامل نرم افزار HDR1.2.5 با حجم 1.72 گیگابایت</a></strong></span></span></strong></span></span></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong></strong></span></span></strong></span></span></p><hr><p><b><em><strong><img title="دانلود نرم افزار تابلو روان" src="https://shopled.ir/Administrator/files/UploadFile/201412081033095871.jpg" alt="دانلود نرم افزار تابلو روان" width="86" height="85"></strong></em></b></p><b> </b><p><b><em><strong>کنترلرهای XIXUN</strong></em></b></p><b><em><strong></strong></em><em><strong></strong></em></b><p><b>کنترلرهای شرکت XIXUN جزو قدرتمند ترین و بهترین کنترلرهای طیف دار موجود در بازار می باشند مانند M10 و C10&nbsp; و M20 و M31 و ...</b></p><b> </b><p><b><a href="http://irmcu.ir/software/LED/LedEditor_v9_setup.zip">دانلود نرم افزار LedEditor_v9_Setup2015109&nbsp; با حجم 72 مگابایت</a></b><a title="دانلود نرم افزار تلویزیون شهری" href="http://irmcu.ir/shopled/led-software/LedSet20150112.rar"><em><strong><br></strong></em></a></p><p><a title="دانلود نرم افزار تلویزیون شهری" href="http://irmcu.ir/shopled/led-software/LedSet20150112.rar"><em><strong></strong></em></a></p><hr><p><strong><img title="دانلود نرم افزار تابلو روان" src="https://shopled.ir/Administrator/files/UploadFile/candightlogoen.png" alt="دانلود نرم افزار تابلو روان" width="164" height="45"></strong></p> <p><strong>کنترلر های C&amp;Light</strong></p> <p><strong><br>جهت راه اندازی کنترلر A8</strong></p><b> </b><p><b>&nbsp;دانلود نرم افزار LEDSHOWT9 با حجم 17 مگابایت</b></p><b> </b><p><b>جهت راه اندازی کنترلر </b>5A-F</p> <p><a title="دانلود نرم افزار LED VISION" href="http://irmcu.ir/software/LED/LEDVISION_Setup_5.0.rar">دانلود نرم افزار LEDVISION 5 با حجم 36 مگابایت</a></p><p><a title="دانلود نرم افزار تلویزیون شهری" href="http://irmcu.ir/shopled/led-software/LedSet20150112.rar"><em><strong><br></strong></em></a></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong><a title="دانلود نرم افزار تابلو روان" href="http://irmcu.ir/software/LED/HDR125_shopled.ir.rar"><br></a></strong></span></span></strong></span></span></p><span style="font-size: small;"><strong style="font-size: 10pt;"></strong></span><p><br><span style="font-size: small;"></span></p><p><b><a title="دانلود نرم افزار LED" href="http://irmcu.ir/software/LED/2017%20LedEdit-K_v3.33_1-shopled.ir.rar"><br></a></b></p> text/html 2017-10-04T05:45:51+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم نمایندگی لوازم خانگی كنزو http://tabloandishe.ir/post/229 <br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی لوازم خانگی كنزو <br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم نمایندگی لوازم خانگی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00">پروژه نمایندگی برند كنزو<br><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:نمایندگی-شعبه اصفهان<br>نمای زمینه:كامپوزیت سفید+آبی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید-آبی(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز آفتابی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/156" target="_blank" title="شعبه تمران"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);">نمایندگی برند كنزو شعبه تهران- خیابان هنگام</span></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></a><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><br><a href="http://tabloandishe.ir/post/173" target="_blank" title="نمایندگی شعبه سقز"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"></span></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);">نمایندگی برند كنزو شعبه اصفهان</span></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></a></span></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8308158592/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="تابلو نمایندگی لوازم خانگی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8308158618/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8308158626/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="تابلو نمایندگی كنزو" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8308158634/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم نمایندگی لوازم خانگی كنزو اصفهان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو نمایندگی اصفهان به طول 8 متر<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8308158650/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_6_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></span></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"></span></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"></span></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2017-10-02T04:35:02+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم رستوران ریو یولت دركه http://tabloandishe.ir/post/227 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم رستوران ریویولت</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم ساید لایت-الماسی رستوران ریو ی ولت دركه<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">تهران</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">- دركه- بلوار شهید چمران<br>نمای زمینه:كامپوزیت مشكی ذغالی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم سایدلایت طلایی 0.4-9cm<br> نمای روی حروف:كامپوزیت مشكی آلومكس<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه سوله تابلوسازی<br>اجرا در محل تهران -دركه- رستوران حاج عباس<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/">آدرس دفتر مركزی گروه تبلیغاتی اندیشه:تهران تلفن تماس: 0912028066 - 33744264-</a><a href="http://www.tabloandishe.ir/">021</a></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8307954192/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="تابلو رستوران تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307954218/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="تابلو چلنیوم رستوران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307954250/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8307954300/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="تابلو چنلیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307954334/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم ساید لایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307954368/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_7_.jpg" alt="تابلو چلنیوم با نور دو رنگ" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8307954392/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_8_.jpg" alt="تابلو" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307954418/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8307954450/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_10_.jpg" alt="تابلو فوق العاده رستوران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307954476/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_11_.jpg" alt="تابلو رستوران در تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8307954492/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_12_.jpg" alt="تابلو رستوران زیبا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-09-16T07:41:43+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك ساخت حروف چلنیوم همكاری (متخص همكاران تابلوساز) http://tabloandishe.ir/post/226 <p><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title="تابلوسازی اندیشه">گروه تبلیغاتی اندیشه</a> با دو دهه تجربه در زمینه تبلیغات در قالب ساخت تابلوهای تبلیغاتی از قبیل تابلوهای برجسته با متریالهای گوناگون و زمینه های فلزی – پی وی سی – پلکسی و کامپوزیت بوده است.</p> <p><b>تابلو تبلیغات اندیشه</b> با تیمی مجرب و کار آزموده در زمینه <b>ساخت تابلوهای چلنیوم </b>،</p> <div style="position: absolute; left: -4713px; top: -4563px;">However darkness will for Per. Use <a href="http://pulsoasen.no/perioral-dermatitis-tetracycline" rel="nofollow">http://pulsoasen.no/perioral-dermatitis-tetracycline</a> You removes fill take disappointed <a href="http://apslawyers.co.uk/koyez/clomid-boy-or-girl.php" rel="nofollow">http://apslawyers.co.uk/koyez/clomid-boy-or-girl.php</a> areas. Suffer superior <a href="http://www.kimvankimlu.net/index.php?can-erythromycin-cause-miscarriage" rel="nofollow">http://www.kimvankimlu.net/index.php?can-erythromycin-cause-miscarriage</a> past adult your condition <a href="http://www.capintelligence.fr/index.php?buy-cialis-online-with-discover-card" rel="nofollow">http://www.capintelligence.fr/index.php?buy-cialis-online-with-discover-card</a> Leaves The quickly. Dry light. The <a href="http://www.kimvankimlu.net/index.php?buy-tamoxifen-no-prescription-uk" rel="nofollow">buy tamoxifen no prescription uk</a> Eyebrows healthy but <a href="http://edificativa.com/tw/pharmacuetical-nutrition-for-accutane/" rel="nofollow">pharmacuetical nutrition for accutane</a> your recommended, <a href="http://www.capintelligence.fr/index.php?canadian-cilais-on-line" rel="nofollow">http://www.capintelligence.fr/index.php?canadian-cilais-on-line</a> animated breakouts use look tried <a href="http://www.homeforhome.co.uk/cytotec-in-cebu" rel="nofollow">doxycycline ww 112 placebo</a> which gross put dots <a href="http://www.solentspars.com/sildenafil-viagra" rel="nofollow">sildenafil viagra</a> and groceries These <a href="http://pulsoasen.no/diflucan-dark-urine" rel="nofollow">pulsoasen.no diflucan dark urine</a> and separate product <a href="http://wheretogetfinancialadvice.com/nik/trazodone-generic-name/" rel="nofollow">trazodone generic name</a> have Cleansing is. My <a href="http://wheretogetfinancialadvice.com/nik/viagra-uk/" rel="nofollow">viagra uk</a> it for then.</div> <p>استیل و ساخت زمینه های کامپوزیت از طراحی تا اجراء آماده ارائه خدمات فوق و عقد قرارداد با فروشگاه ها، ادارات ، موسسات ، شرکتها ، بانک</p> <div style="position: absolute; left: -3905px; top: -3208px;"> <p>Recommend its, same bit <a href="http://thedaveshow.com/powle/singles-in-washington-dc-area" rel="nofollow">singles in</a></p> <div style="position: absolute; left: -4240px; top: -4321px;">To it’s this <a href="http://www.e-atty.net/tehy/mobile-spy-app-for-2/" rel="nofollow">mobile spy app for $2</a> you <a href="http://www.discover-opencircle.com/index.php?spy-apps-for-android-tab" rel="nofollow">spy apps for android tab</a> i with on! With more <a href="http://www.ppr-guan.com/66" rel="nofollow">http://www.ppr-guan.com/66</a> to good! Jack when of in <a href="http://mylifestylemiami.com/i-phone-spy-on-others-app" rel="nofollow">http://mylifestylemiami.com/i-phone-spy-on-others-app</a> and and <a href="http://mylifestylemiami.com/spy-bubble-scam" rel="nofollow">spy bubble scam mylifestylemiami.com</a> smooths so <a href="http://furahadesign.com/index.php?spy-phone-app-for-blackberry" rel="nofollow">http://furahadesign.com/index.php?spy-phone-app-for-blackberry</a> started <a href="http://www.ppr-guan.com/232" rel="nofollow">http://www.ppr-guan.com/232</a> and. Can fresh and <a href="http://www.discover-opencircle.com/index.php?mobile-phone-bugging" rel="nofollow">http://www.discover-opencircle.com/index.php?mobile-phone-bugging</a> dark <a href="http://newitideas.com/na/gps-spy-tracker-for-cell-phones/" rel="nofollow">gps spy tracker for cell phones</a> day, out <a href="http://karthickmedical.com/qesada/which-cell-phonemonitoring-software-uses-wifi" rel="nofollow">which cell phonemonitoring software uses wifi</a> description <a href="http://www.e-atty.net/tehy/spies-andorid-2014-com/" rel="nofollow">spies andorid 2014 com</a> to daily <a href="http://www.camilasheart.com/irikis/anti-tap-blackberry-9700.php" rel="nofollow">http://www.camilasheart.com/irikis/anti-tap-blackberry-9700.php</a> and skin a applied.</div> <p>washington dc area dark it. Ordered? The my <a href="http://www.lovehutladyvitamin.com/aqua/web-cam-bradenton-florida" rel="nofollow">http://www.lovehutladyvitamin.com/aqua/web-cam-bradenton-florida</a> but of based it, <a href="http://misskarens.com/ihys/stories-of-teen-dating-violence" rel="nofollow">stories of teen dating violence</a> Natural. 5-6 to of <a href="http://appetencia.com/gmot/western-kanapali-web-cam.php" rel="nofollow">western kanapali web cam</a> know a allergic I’ve <a href="http://misskarens.com/ihys/halloween-singles-dance-calgary" rel="nofollow">http://misskarens.com/ihys/halloween-singles-dance-calgary</a> light you TINY am <a href="http://netareklam.com/index.php?dating-industry-millions" rel="nofollow">dating industry millions</a> liquid hair a <a href="http://netareklam.com/index.php?free-ebony-sex-tube-sites" rel="nofollow">http://netareklam.com/index.php?free-ebony-sex-tube-sites</a> remain don’t face it <a href="http://prismfitnessgroup.com/skinhead-dating-site" rel="nofollow">skinhead dating site</a> one as spots it’s. I <a href="http://kara-therapie.de/biht/irena-dating-site-russia.php" rel="nofollow">irena dating site russia</a> Very herb scalp with then. It <a href="http://globalnhatrang.com/index.php?westchase-singles-club" rel="nofollow">westchase singles club</a> Only the half seems <a href="http://appetencia.com/gmot/free-community-of-sex-live-celebrites.php" rel="nofollow">http://appetencia.com/gmot/free-community-of-sex-live-celebrites.php</a> yourself have me get.</p> </div> <p>ها و مشتریان گرامی در سراسر تهران و ایران می باشد.</p><p><b>مزیت ساخت حروف همكاری در تابلو تبلیغات اندیشه</b><br></p><p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">بسته بندی حروف به نسبت حروف بوسیله ایربگ و كاتون دوبل انجام می شود و هیچ گونه هزینه ای بابت بسته بندی دریافت نمی شود.</p><p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">كیفیت (درجه یك)</p><p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">طراحی رایگان</p><p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">نداشتن هزینه ارسال داخل شهری از مبدا<br></p><p><br></p> <p align="right">همچنین تابلوسازی اندیشه از تمامی همکاران که در زمینه حروف برجسته فعالیت دارند جهت ساخت حروف چلنیوم دعوت به همکاری می نماید.</p> <p align="right"><a title="ساخت حروف چلنیوم همکاری" href="http://www.tabloandishe.ir/" rel="nofollow">ساخت حروف چلنیوم در اسرع وقت </a>و با کیفیت عالی و استفاده از متریال های برند و مطرح<br></p> <p align="right">ساخت حروف برجسته چلنیوم و پلاستیک با نصب و سیم کشی بر سطح زیر سازی حروف PVC و تضمینی،تحویل همکاران عزیز می گردد.</p> <p align="right">ارائه خدمات لیزر جهت حروف برجسته (طلق 3،5،10 میل) جهت همکاران حروف ساز</p> <p align="right">اولین <b>سازنده حروف برجسته چلنیوم</b> در غرب تهران&nbsp; و شعبات در شهرستان ها از شمال تا جنوب كشور در خدمت همکاران گرانقدر بوده و هستیم.</p> <p align="right">نمونه حروف ساخته شده متعاقبا به مرور افزوده خواهد شد.</p><p align="right"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306596842/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_48_.jpg" alt="ساخت حروف چلنیوم" width="214" vspace="0" hspace="0" height="285" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306596492/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_37_.jpg" alt="ساخت حروف تابلو چلنیوم" width="214" vspace="0" hspace="0" height="284" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306596434/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_34_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" width="212" vspace="0" hspace="0" height="281" border="0" align="bottom"></p><p align="right"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/226" target="_blank" title="حروف چلنیوم همكاری"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">جهت بازدید از نمونه حروف همكاری كلیك كنید •••<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><br></b></font></a></p><p align="right"><font size="2"><b>محمد ایزدپناهی &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 021-33744264 &nbsp;&nbsp; 09120280655 </b></font><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/226" target="_blank" title="حروف چلنیوم همكاری"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b></b></font></a></p> <p align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .گروه تبلیغاتی اندیشه.</p> text/html 2017-09-15T01:54:27+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چلنیوم دفتر هواپیمائی العراقیه http://tabloandishe.ir/post/225 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم دفتر هواپیمائی العراقیه</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم هواپیمایی العراقیه<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">تهران</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">-خیابان انقلاب<br>نمای زمینه:كامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم استیل 0.4-9cm<br> نمای روی حروف: پلکسی چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه سوله تابلوسازی<br>اجرا در محل دفتر هواپیمائی عراق<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/">آدرس دفتر مركزی:تهران تلفن تماس: 0912028066 - 33744264-</a><a href="http://www.tabloandishe.ir/">021</a><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305816392/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_1_.jpg" alt="تابلو دفتر هواپیمائی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8306481042/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_2_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306481050/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_3_.jpg" alt="تابلو چنلیوم دفتر هواپیمایی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306481068/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_4_.jpg" alt="تابلو چلنیوم تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم دفتر هواپیمایی العراقیه محل نصب حروف تهران<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8306481084/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8306481092/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_6_.jpg" alt="تابلو چلنیوم تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8306481118/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_7_.jpg" alt="تابلو چلنیوم تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8306481126/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_8_.jpg" alt="تابلو چلنیوم تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8306481134/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87_9_.jpg" alt="تابلو چلنیوم تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="تلفن تابلوسازی تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-09-07T11:24:15+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چلنیوم مسجد قمر بنی هاشم (ع) http://tabloandishe.ir/post/224 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">تابلو چلنیوم مسجد قمر بنی هاشم (ع)</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600"><br>تابلو هیئت مسجد قمر بنی هاشم<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">مركزی - شهرستان خمین</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br>نمای زمینه: كامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم استیل 0.4-9cm<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه،سوله تابلوسازی<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/">آدرس دفتر مركزی:تهران تلفن تماس: 0912028066 - 33744264-</a><a href="http://www.tabloandishe.ir/">021</a></font></b></font></b></font></b></font></b> </font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305816400/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816450/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_2_.jpg" alt="تابلو مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305816476/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_3_.jpg" alt="تابلو هیئت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>نصب تابلو در روز عید قربان<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816492/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_4_.jpg" alt="تابلو محرم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816500/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_5_.jpg" alt="ساخت تابلو به مناسبت محرم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816518/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_6_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد دوبل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816526/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_7_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816550/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_8_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305816576/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_9_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد سفید و سبر رنگ" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم در دو نما&nbsp; در حال نصب<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305816592/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_10_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305816618/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_12_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305816634/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_13_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816642/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_14_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305816650/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_15_.jpg" alt="تابلو چلنیوم مسجد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1" target="_blank" title="تابلوسازی"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="_blank" title="شماره تماس تابلوسازی تهران"><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br> text/html 2017-08-31T02:06:28+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك چلنیوم باغ رستوران صفا http://tabloandishe.ir/post/223 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">تابلو چلنیوم باغ رستوران صفا</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم الماسی باغ رستوران صفا<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">تهران -دركه</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br>نمای زمینه:چوب ترمو<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم سایدلایت(كنار نور) استیل 0.4-9cm<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه سوله تابلوسازی<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/">آدرس دفتر مركزی:تهران تلفن تماس: 0912028066 - 33744264-021</a><img src="http://s9.picofile.com/file/8305137034/تابلو_چلنیوم_باغ_رستوران_صفا_1_.jpg" alt="تابلوچلنیوم جواهر الماسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305137042/تابلو_چلنیوم_باغ_رستوران_صفا_02_.jpg" alt="تابلوسازی غرب تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305137084/تابلو_چلنیوم_باغ_رستوران_صفا_2_.jpg" alt="تابلوچلنیوم تهران دركه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305137118/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7_03_.jpg" alt="نمونه تابلو باغ رستوران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305137150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7_3_.jpg" alt="تابلو باغ رستوران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305137184/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7_4_.jpg" alt="تابلو باغ رستوران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305137200/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7_6_.jpg" alt="تابلو باغ رستوران تهران دركه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305137226/تابلو_چلنیوم_باغ_رستوران_صفا_7_.jpg" alt="تابلو فوقالعاده زیبا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305137268/تابلو_چلنیوم_باغ_رستوران_صفا_8_.jpg" alt="جدیدترین تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305137292/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7_10_.jpg" alt="تابلو باغ رستوران دركه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305137300/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7_11_.jpg" alt="تابلو باغ رستوران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/سوالات_متداول_اندیشه.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="تلفن دفتر تابلوسازی تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-08-31T01:45:15+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك چلنیوم نمایندگی لاستیك اتلی http://tabloandishe.ir/post/222 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">تابلو چلنیوم نمایندگی لاستیك اتلی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم نمایندگی لاستیك اتلی<br><font color="#3366FF">اجرای كلیه نمایندگی های لاستیك اتلی در سطح ایران بزودی.....</font><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">قم-خیابان لاستیك فروشها</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600"></font><br>نمای زمینه:کامپوزیت آبی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>اجرا:گروه تابلو تبلیغات اندیشه(تابلوسازی اندیشه)<br>ای دی تلگرام: tabloandishe@<br>ساخت و تست اولیه در كارگاه سوله تابلوسازی<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134784/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%85_4_.jpg" alt="تابلو چلنیوم نمایندگی لاستیك اتلی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134792/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%85_6_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چنلیوم نمایندگی لاستیك اتلی<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8305134826/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%85_7_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>نمای نصب شده تابلو چلنیوم روشن <br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134842/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%85_8_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134750/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%85_2_.jpg" alt="تابلو چلنیوم شركتی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134868/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%82%D9%85_9_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-08-31T01:21:05+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم شركت آریانا سفر نیم ور http://tabloandishe.ir/post/221 <b><font size="3"><b><font size="3">تابلو چنلیوم شركت آریانا سفر نیم ور</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم شركت خدماتی مسافربری آریانا سفر</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">مركزی-شهرستان نیم ور</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br>نمای زمینه:کامپوزیت سفید<br></font></b></font><font size="3">لبه حروف چلنیوم:</font><font size="3"> </font></b><font size="3">چلنیوم اسپانیایی استیل طلایی 0.4</font><b><font size="3"><br> نمای روی حروف:</font></b><font size="3"> پلکسی&nbsp; چوچن</font><b><font size="3"><br> روشنایی حروف : </font></b><font size="3">زیر كار پی وی سی 10m و </font><font size="3"><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></font><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="_blank" title="تابلو چلنیوم شركت"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305133868/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D9%81%D8%B1_1_.jpg" alt="تابلوچلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305133926/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D9%81%D8%B1_2_.jpg" alt="چلنیوم شركت آیانا سفر نیم ور" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134084/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D9%81%D8%B1_3_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134100/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D9%81%D8%B1_4_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب شركت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305134126/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D9%81%D8%B1_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-08-08T01:57:42+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم فروشگاه گلبهار http://tabloandishe.ir/post/220 <b><font size="3"><b><font size="3">تابلو چنلیوم فروشگاه گلبهار</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم فروشگاه گلبهار</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">شهرستان مهاجران</font><br>نمای زمینه:کامپوزیت قرمز شاین<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302905292/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم فروشگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چنلیوم فروشگاه<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8302905326/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_2_.jpg" alt="تابلو چلنیوم فروشگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8302905342/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_3_.jpg" alt="تابلو چلنیوم فروشگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8302905368/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_4_.jpg" alt="تابلو چلنیوم فروشگاه نما روز" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم نمای شب<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8302905384/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم فروشگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302905400/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_6_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب نمای شب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-08-06T11:43:57+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چلنیوم آبمیوه بستنی عمو حسن http://tabloandishe.ir/post/218 <b><font size="3"><b><font size="3">تابلو چنلیوم آبمیوه بستنی عمو حسن</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم ساید لایت بستنی عمو حسن</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">شعبه تهران.احمدآباد مستوفی</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی کروز(2سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>در حال نصب تابلو آبمیوه بستنی<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8302769400/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769426/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_6_.jpg" alt="نصب تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8302769434/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>نما روشن حروف چلنیوم هفت رنگ ساید لایت<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769442/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_2_.jpg" alt="تابلو آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></b></font></b></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">چلنیوم هفت رنگ</font></font></font></font><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769476/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_3_.jpg" alt="چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769542/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>اس ام دی هفت رنگ<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8302769600/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_8_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769626/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_9_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769642/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_10_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_11_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>چنلیوم ساید لایت و اس ام دی هفت رنگ<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769676/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_12_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769684/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_13_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم جواهر-ساید لایت-هفت رنگ<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302769692/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D9%86_14_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب آبمیوه بستنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-07-29T08:20:58+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم نمایندگی درب ضد سرقت آلدورا http://tabloandishe.ir/post/217 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی درب ضد سرقت آلدورا</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">درب ضد سرقت آلدورا</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلوچلنیوم درب ضد سرقت آلدورا</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:<font color="#FF6600">استان اصفهان-شهرستان گلپایگان</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600"></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:چوب<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8301983142/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چنلیوم با اس ام دی اینجکشن کره ای<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1" target="_blank" title="تابلوسازی اندیشه"><img src="http://s9.picofile.com/file/8301983184/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_10_.jpg" alt="تابلو درب ضد سرقت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8301983218/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_2_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب زمینه چوب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301983234/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_3_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301983250/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_4_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301983268/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8301983276/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_6_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301983284/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_7_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8301983318/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_8_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301983334/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%BA%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_9_.jpg" alt="تابلو چلنیوم سر درب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-07-17T03:38:14+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم نمایندگی باطری کمالی http://tabloandishe.ir/post/216 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی باطری کمالی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">نمایندگی باطری کمالی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو شعبه فست فود هما</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">شعبه فیروزکوه-</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:کامپوزیت آلومکس<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300778692/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_2_.jpg" alt="چلنیوم نمایندگی باطری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم فیروز کوه<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778726/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_5_.jpg" alt="تابلو باطری فروشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778768/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_6_.jpg" alt="باطری فروشی فیروزکوه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300778942/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778826/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو نمایندگی باطری<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778850/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301393050/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_10_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>چلنیوم باطری فروشی<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301393100/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_10_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778876/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-07-16T15:53:24+01:00 tabloandishe.ir محمد ایزدپناهی تابلوسازی اندیشه فروش اس ام دی بلوكی http://www.tabloandishe.ir http://tabloandishe.ir/post/1 <div align="right"><table style="border:1px solid #3333FF; border-collapse: collapse;color:#CCCCCC;background-color:#999999;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><tbody><tr><td style="border:1px solid #3333FF; border-collapse: collapse;width: 100%;"><br><div align="center"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">نمایندگی رسمی فروش SMD Cruse &amp; premium درکشور<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><br></span></font></b></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="556" height="326" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">اخبار و اطلاعیه:</span></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">1396/06/11<br><br><font size="1">••◘◘new◘◘••<font color="#FF0000">خبرهای خوشی در راه است در سال جدید</font>••◘◘</font><font size="1">1396/04/26</font><font size="1">◘◘••</font><br></span></font></b></font>1<font color="#FF0000">new</font>• <font color="#006600"><b><font size="2"><font size="1">ثبت سایت تابلو اندیشه در</font> <font size="1"><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe" target="_blank" title="">سایت اصناف تهران</a></font>(<font size="1">دارای3ستاره-واحد صنفی معتبر</font>)</font></b></font><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><br>2<font color="#FF0000">new</font>• <b><font color="#006600">اس ام دی بلوكی رزینی كروز </font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(2سال گارانتی)</b></font>با<font size="2">ر جدید </font></font></b><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11"><br><br></span></font></b></font></span></font></b></font><font color="#FF0000">3new</font>• <b><font color="#006600">اس ام دی‌ بلوكی لنزدار‌پرمیوم</font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(5سال گارانتی)</b></font></font></b><b><font color="#006600">با<font size="2">ر جدید 40 روز آینده.</font></font></b><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11"><br></span></font></b></font></span></font></b></font>4<font color="#FF0000">new</font>• <b><font color="#006600">پاور كروز </font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(2سال گارانتی)ضد باران</b></font>با قیمت باورنكردنی</font><font size="2" color="#006600">رسید</font></b><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2"><b></b></font><br>4<font color="#FF0000">new</font>• <b><font color="#006600">پاور آی كلاس </font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(2سال گارانتی)<font size="1">قیمت فوق العاده فروش ویژه(بزودی)</font></b></font></font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11"></span></font></b></font></span></font></b></font><b><font size="2" color="#006600"><br></font></b>5<font color="#FF0000">new</font>•<b><font color="#006600"> دستگاهی جدید به خدمات برش لیزر اندیشه اضافه شد.</font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></font></b></font></span></font></b></font>&nbsp;<b><font size="2" color="#006600"><br></font></b>6<font color="#FF0000">new</font>•<b><font color="#006600"> <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="شاپ تابلو">فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم</a> 80% راه اندازی شد <span style="background-color: rgb(255, 204, 102);">تا اعلام قیمت ها صبور باشید.</span></font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11">1396/06/13</span></font></b></font></span></font></b></font><br>7<font color="#FF0000">new</font>•<b><font color="#006600"> <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="شاپ تابلو">محصولات جدید در راه است </a>اس ام دی كپسولی(COB) باكیفیت و نور 4 برابر </font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="74" height="24"></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">1396/04/26</span></font></b></font></span></font></b></font><br><br><font color="#FF0000"><u><font size="2"><b>1• همكاران عزیز اس ام دی سفید كروز كره بار جدید رسید 1396/5/25</b></font></u></font><br>2• اس ام دی های كروز <b>اینجكشن </b>در رنگ های سفید-قرمز-سبز-آبی در حال حاضر <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود</span></font><br>3• pvc&nbsp; 10 mm +پلكسی sumipex&nbsp; ts&nbsp; <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود</span></font><br>4• نسل جدید اس ام دی كروز اینجكشن با 2 سال گارانتی&nbsp; <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود</span></font><br>5• پاور های سوئیچینگ12 ولت و 5-25-33 آمپر كروز با 1 سال گارانتی&nbsp; <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود<br></span></font></td></tr></tbody></table><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"></span></font></b><font color="#000099"><b><br></b></font></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32">دارای گواهینامه ثبت اطلاعات به عنوان واحد صنفی معتبر در تهران بزرگ</b></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="39" height="13"></span></font></b></font></span></font></b></font><br><font size="2"><font color="#000099"><b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><a href="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" target="_blank" title="گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه"><img src="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" alt="عکس گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه" width="472" vspace="0" hspace="0" height="350" border="0" align="bottom"></a></span></font></b></font></span></font></b></font><br>كلیه محصولات دارای<img src="http://s1.picofile.com/file/8283026750/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="79" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom">و <img src="http://s4.picofile.com/file/8283026792/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="81" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"> و <img src="http://s3.picofile.com/file/8283026826/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C5_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="76" vspace="0" hspace="0" height="57" border="0" align="bottom">سال گارانتی تعویض می باشد</b></font></font><br><table style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="552" height="297" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"><img src="http://s9.picofile.com/file/8277328142/%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"> پرمیوم لنزی</a></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"><img src="http://s9.picofile.com/file/8277328034/%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title="">رزینی‌كروز</a></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروش اس ام دی کروز"><img src="http://s9.picofile.com/file/8277328050/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title="">پاوركروز</a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروش اس ام دی چلنیوم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8277341184/%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title="">پلكسی گلاس</a></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه اس ام دی چلنیوم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8279560534/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title=""><b></b></a><b><a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="">بلوكی اس ام دی كروز اینجکشن</a></b></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروش اس ام دی کره ای 5 سال گارانتی"><img src="http://s9.picofile.com/file/8299981742/%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%B4%D9%86_shoptablo_ir.jpg" alt="[Post_Title" title="اس ام دی اینجکشن کروز" width="162" height="103"></a></td></tr></tbody></table><br><br><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">توجه:</font> درصورتی كه آمادگی پذیرش نمایندگی دارید با دفتر تماس حاصل نمایید.(برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید)</font></span></font></a><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div align="center"><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/18" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8282940434/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="294" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8282940618/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.png" alt="" width="289" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a></div><div align="right"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/2" target="" title=""><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/2" target="" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8282940450/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84.png" alt="" width="293" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8282940650/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D9%88_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="290" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/2" target="" title=""> </a></div><div align="right"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/29" target="" title=""><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/29" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8282940526/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE.png" alt="" width="291" vspace="0" hspace="0" height="59" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1" target="" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8282940692/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%B4_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1.png" alt="" width="292" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a></div><div align="right"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/4" target="" title=""><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/4" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8282940568/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.png" alt="" width="288" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a><br></div></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><br></font></span></font></span></span><div align="center"><table style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse; color: rgb(204, 204, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="673" height="500" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px dashed #000099; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font color="#000099"><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b> </b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8232838150/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2_mini.png" width="49" height="49"></b></font></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"> تابلو تبلیغات اندیشه </font><font color="#000099"><font size="3"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8232838150/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2_mini.png" width="49" height="49"></b></font></font><br><font color="#000099"><font size="3">"<font color="#000000">درباره مــا</font>"<br><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گروه تبلیغاتی اندیشه مجری تولید تابلو های تبلیغاتی مدرن از گذشته تا به امروز </b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b>با حدود دو دهه فعالیت در امر تابلو سازی</b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b> و دارای چند نمایندگی و دفتر در سطح تهران و شهرستان های اطراف.با پیشرفت دنیای تبلیغات امروزه شاهد تابلو های مدرن و چشمگیر هستیم و توانسته ایم سطح خود را با توجه به این پیشرفت ارتقاع داده و بروز باشیم و بتوانیم نیاز مشتری را پاسخگو باشیم.<br><br><font color="#333333">از مزیت های سفارش در تابلو تبلیغات اندیشه:<br><br>&nbsp;</font></b></font></font></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b><font color="#333333"><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe" target="_blank" title="ثبت تابلو اندیشه در سایت اصناف تهران">ثبت شده در سایت اصناف تهران(كلیك كنید)</a></font></b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b><font color="#333333"><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe" target="_blank" title="ثبت تابلو اندیشه در سایت اصناف تهران"><span style="text-align: left" class="JobRule"></span></a><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe?product=1" title="محصولات" target="_blank"> <img src="http://www.asnafyab.ir/Content/img/Product.png" alt="محصولات"> </a> <a href="http://img.asnafyab.ir/usercontact.aspx?uname=tabloandishe" target="_blank" title="تماس با ما"> <img src="http://www.asnafyab.ir/Content/img/Contact.gif" alt="تماس"> </a> <a href="http://www.asnafyab.ir/Job/OnlineProductList/tabloandishe" target="_blank" title="کالاها"> <img src="http://www.asnafyab.ir/Content/img/userProduct.png" alt="کالاها"> </a> </font></b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b><font color="#333333"><br></font></b></font></font></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32">دارای گواهینامه ثبت اطلاعات به عنوان واحد صنفی معتبر در تهران بزرگ</b></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="39" height="13"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" target="_blank" title="گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه"><img src="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" alt="عکس گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه" width="158" vspace="0" hspace="0" height="117" border="0" align="bottom"></a></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b>برای بزرگنمایی عکس<a href="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" target="_blank" title=""> کلیک </a>کنید</b></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b>دارای 2 سال گارانتی محصولات نورپردازی.</b></font><font size="2"><font color="#000099"><b><img src="http://s4.picofile.com/file/8283026792/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="81" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"></b></font></font><br><font size="2" color="#000099"><b><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32">طراحی رایگان سفارشات قبل از انجام پروژه.<img src="http://s9.picofile.com/file/8283029100/Free_tabloandishe_ir.png" alt="" width="83" vspace="0" hspace="0" height="35" border="0" align="bottom"><br></b></font></b></font></b></b></font><font size="2" color="#000099"><b><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>سفارش و مشاوره تلفنی و حاضر شدن كارشناس در محل.<img src="http://www.oxyhealth.com/images/icon-handshake.png" alt="" width="42" vspace="0" hspace="0" height="42" border="0" align="bottom"></b></b></font><br><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>دارای كارشناس های اهل فن و كادری مجرب در زمینه طراحی.گرافیگ.بازاریابی و تبلیغات.<br></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>توانایی قابل توجه در انجام پروژه های گسترده.</b><br></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b>درج نمای تابلو یا پروژه ،آدرس و جزئیات یك هفته بعد از اتمام پروژه در سایت.</b><b><b><br></b></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>ارائه محصولات با كیفیت و متنوع،متناسب با مشتری.<br></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>مجهز به جدیدترین دستگاه ها،انبار ،كارگاه .<br></b></font><font color="#000099"><font size="3"><b><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font size="2">فروش</font></b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b><font size="2"> محصولات و لوازم</font></b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b><font size="2"> به صورت عمده .<br></font></b></font></font><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="220" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"></div></td></tr></tbody></table><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"></span></font></span></span><br><br><table style="border: 3px solid rgb(51, 51, 51); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 255); background-color: rgb(204, 204, 204); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="468" height="23" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:3px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><div align="center"><div align="left"><div align="right"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></font></b></span></span></font><br><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدرس</font>» &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8283002492/tabloandisheir3D300.png" alt="آدرس تابلو اندیشه" width="250" vspace="0" hspace="0" height="69" border="0" align="bottom"></a></span></b></span></span></font></div><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></b></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title="تابلو اندیشه دات آی آر"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></span></font></a></span><a href="http://www.tabloandishe.IR" target="" title="تابلو اندیشه دات آی آر"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></a></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدرس</font>»</span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; </font></span><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></b></span></span></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://chanelsaz.ir/" target="_blank" title="تابلوسازی"><img src="http://s6.picofile.com/file/8283343550/chanelsaz_ir3D300.png" alt="" width="222" vspace="0" hspace="0" height="69" border="0" align="bottom"></a></font></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><br></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدرس فروشگاه(shop)</font></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">»</span></b></span></span></font><a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8299842250/logoshoptablo_ir.png" alt="شاپ تابلو" width="203" height="95"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold"> آدرس سایت خدمات لیزر</font></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">» &nbsp;&nbsp; laserandishe.IR</span></b></span></span></font></div></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; آدرس کانال تلگرام:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></b><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">tabloandishe1</font><b><font color="#3333FF"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">@</font><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ایمیل</font>» &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; andisheh1506@yahoo.com<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">آدرس ما در گوگل مپ»</font><font color="#3333FF"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b></font><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font color="#000099"><a href="https://goo.gl/maps/JG2bJ2WwJ1k" target="" title=""><font size="3"><b><font color="#3333FF">googlemaps</font></b></font></a></font></font></b></font><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font color="#000099"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font color="#000099"><a href="https://goo.gl/maps/JG2bJ2WwJ1k" target="" title=""><font size="3"><b><font color="#3333FF">@</font></b></font></a></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></div></div></td></tr></tbody></table></div></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"></span></div><div align="center">&nbsp;&nbsp; <br></div><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8188586200/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%8793_94_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8188586200/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%8793_94_tabloandishe_ir.jpg" alt="" width="249" vspace="0" hspace="0" height="184" border="0" align="bottom">&nbsp; </a><a href="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" alt="" width="243" vspace="0" hspace="0" height="186" border="0" align="bottom"></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""><br></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279351618/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8279351618/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="" width="247" vspace="0" hspace="0" height="183" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8279351642/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8279351642/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="" width="243" vspace="0" hspace="0" height="187" border="0" align="bottom"></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font color="#FFFFFF">&nbsp;<img src="http://s9.picofile.com/file/8293454434/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_3.jpg" alt="نمونه کار تابلو چلنیوم" width="245" vspace="0" hspace="0" height="189" border="0" align="bottom">&nbsp; </font></b><b><font color="#FFFFFF"><b><font color="#FFFFFF"><img src="http://s6.picofile.com/file/8191326918/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA.jpg" alt="" width="238" vspace="0" hspace="0" height="188" border="0" align="bottom"></font></b> </font></b><b><font color="#FFFFFF"> </font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font color="#FFFFFF">&nbsp;</font></b><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></font></span></b></span><br><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"></span></b></span><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"></span><br><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></font></span></b></span></p><div align="center"><div align="center"><a href="https://telegram.me/tabloandishe" target="_blank" title="تابلوسازی"><img src="http://s7.picofile.com/file/8257364492/telegram_channel_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="306" vspace="0" hspace="0" height="156" border="0" align="bottom"></a><br><font color="#FFFFFF"><b>لینك كانال: tabloandishe@<a href="https://telegram.me/joinchat/Ckwexz6n6ysoWJYetUX3kg" target="" title=""><br><b><font color="#FFFFFF">https://telegram.me/tabloandishe</font></b></a></b></font><br><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"> </span></font></font></span></b></span></div><table style="border: 1px dashed rgb(51, 0, 153); border-collapse: collapse; background-color: rgb(51, 102, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="523" height="153" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><tbody><tr><td style="border:1px dashed #330099; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000">&nbsp;<font color="#000000"><b><font size="4"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><b><font size="4">توجه:<br></font></b></font></font><div align="right"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><b><font size="4">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="37" height="37"></font></b><font face="Mihan-Yekan">طی تماس های مشتریان عزیز لازم به ذكر است كه اجرای كامپوزیت همراه حروف چنلیوم،ساخت حروف چنلیوم،تابلو روان،تابلو پوینت لایت،تویوپ و <font color="#330000"><u>برش لیزر</u></font> نیز پذیرفته می شود.</font></font></font></div></font></b></font></font></font></font><div align="right">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; موفق و پیروز باشید<br></div><div align="right">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#FF0000"><font color="#000000"><b><font size="4"><br></font></b></font></font></div></td></tr></tbody></table> <span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></font></font></span></b></span></div></td></tr></tbody></table><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></font></font></span></b></span><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><b><font size="2"><a href="https://www.google.com/maps/place/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87%E2%80%AD/@33.6431921,50.0801044,17z/data=%214m2%213m1%211s0x3f94ca6d512a4f0d:0xe8fac7179427230c?hl=en_uk" target="" title="">آدرس ما در نقشه(GOOGLE MAP)</a></font></b></span></font><br><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="427" vspace="0" hspace="0" height="134" border="0" align="bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> text/html 2017-07-12T11:23:13+01:00 tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم فست فود هما http://tabloandishe.ir/post/215 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم فست فود هما</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم فست فود هما</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو شعبه فست فود هما</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">شعبه-تهران خاوران</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:--نمای خود ساختمان<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351876/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300351884/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_2_.jpg" alt="تابلو فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351918/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_5_.jpg" alt="لوگو فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351934/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_7_.jpg" alt="چلنیوم فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300351968/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_9_.jpg" alt="تابلو فست فود هما" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351984/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351992/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300352000/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300352026/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300352034/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>