تابلوسازی اندیشه تهران تابلو چلنیوم تابلو سازی تهران تابلو چلنیوم چلنیوم قیمت تابلو چنلیوم،چلنیوم تابلو تبلیغاتی جدید قیمت پوینت لایت،تویوپ قیمت بروز تابلو روان قیمت چلنیوم قیمت ویژه تابلو روان آموزش ساخت تابلو چلنیوم قیمت ساخت تابلو چلنیوم انواع تابلو چلنیوم تابلوی تبلیغاتی فروش چلنیوم فروش ورق چلنیوم تابلو تبلیغات تابلو سازی اندیشه channeliume tabloandishe.IR چاپ هدایای تبلیغاتی چنلیوم تهران كرج چالوس خمین اراك گلپایگان محلات ساوه شازند زرندیه الیگودرز نیمور تفرش كمیجان فراهان تابلوسازی حروف چنلیوم تابلو چنلیوم تابلو کامپوزیت تابلو حروف برجسته تابلو روان تابلو LED تابلو پلکسی حروف پلکسی حروف استیل حروف استیل نور مخفی تابلو فلکسی چاپ بنر حک و برش لیزر برش لیزر تابلوLED(تابلو روان) تابلو نئون نرم افزار حروف سازی نرم افزار تابلو سازی تعویض روکش حروف پلکسی تابلو دیجیتال طراحی تابلو کامپوزیت ساخت تابلو محمد ایزدپناهی 09120280655 021-33744264 http://www.tabloandishe.ir 2017-07-27T19:52:23+01:00 text/html 2017-07-17T03:38:14+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم نمایندگی باطری کمالی http://www.tabloandishe.ir/post/216 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی باطری کمالی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">نمایندگی باطری کمالی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو شعبه فست فود هما</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">شعبه فیروزکوه-</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:کامپوزیت آلومکس<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300778692/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_2_.jpg" alt="چلنیوم نمایندگی باطری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم فیروز کوه<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778726/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_5_.jpg" alt="تابلو باطری فروشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778768/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_6_.jpg" alt="باطری فروشی فیروزکوه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300778942/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778826/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو نمایندگی باطری<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778850/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301393050/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_10_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>چلنیوم باطری فروشی<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8301393100/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_10_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300778876/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-07-16T15:53:24+01:00 www.tabloandishe.ir محمد ایزدپناهی تابلوسازی اندیشه فروش اس ام دی بلوكی http://www.tabloandishe.ir http://www.tabloandishe.ir/post/1 <div align="right"><table style="border:1px solid #3333FF; border-collapse: collapse;color:#CCCCCC;background-color:#999999;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><tbody><tr><td style="border:1px solid #3333FF; border-collapse: collapse;width: 100%;"><br><div align="center"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">نمایندگی رسمی فروش SMD Cruse &amp; premium درکشور<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><br></span></font></b></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="556" height="326" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">اخبار و اطلاعیه:</span></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">1396/02/16<br><br><font size="1">••◘◘new◘◘••<font color="#FF0000">خبرهای خوشی در راه است در سال جدید</font>••◘◘</font><font size="1">1396/04/26</font><font size="1">◘◘••</font><br></span></font></b></font>1<font color="#FF0000">new</font>• <font color="#006600"><b><font size="2"><font size="1">ثبت سایت تابلو اندیشه در</font> <font size="1"><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe" target="_blank" title="">سایت اصناف تهران</a></font>(<font size="1">دارای3ستاره-واحد صنفی معتبر</font>)</font></b></font><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><br>2<font color="#FF0000">new</font>• <b><font color="#006600">اس ام دی بلوكی رزینی كروز </font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(2سال گارانتی)</b></font>با<font size="2">ر جدید </font></font></b><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11"><br><br></span></font></b></font></span></font></b></font><font color="#FF0000">3new</font>• <b><font color="#006600">اس ام دی‌ بلوكی لنزدار‌پرمیوم</font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(5سال گارانتی)</b></font></font></b><b><font color="#006600">با<font size="2">ر جدید 40 روز آینده.</font></font></b><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11"><br></span></font></b></font></span></font></b></font>4<font color="#FF0000">new</font>• <b><font color="#006600">پاور كروز </font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(2سال گارانتی)ضد باران</b></font>با قیمت باورنكردنی</font><font size="2" color="#006600">رسید</font></b><font color="#006600"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width="19" height="19"></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2"><b></b></font><br>4<font color="#FF0000">new</font>• <b><font color="#006600">پاور آی كلاس </font></b><b><font color="#006600"><font color="#006600"><b>(2سال گارانتی)<font size="1">قیمت فوق العاده فروش ویژه(بزودی)</font></b></font></font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11"></span></font></b></font></span></font></b></font><b><font size="2" color="#006600"><br></font></b>5<font color="#FF0000">new</font>•<b><font color="#006600"> دستگاهی جدید به خدمات برش لیزر اندیشه اضافه شد.</font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></font></b></font></span></font></b></font>&nbsp;<b><font size="2" color="#006600"><br></font></b>6<font color="#FF0000">new</font>•<b><font color="#006600"> <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="شاپ تابلو">فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم</a> 60% راه اندازی خواهد شد.</font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11">1396/04/26</span></font></b></font></span></font></b></font><br>7<font color="#FF0000">new</font>•<b><font color="#006600"> <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="شاپ تابلو">محصولات جدید در راه است</a></font></b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="33" height="11"></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">1396/04/26</span></font></b></font></span></font></b></font><br><br><font color="#FF0000"><u><font size="2"><b>1• همكاران عزیز اس ام دی سفید كروز كره بار جدید رسید 1396/5/25</b></font></u></font><br>2• اس ام دی های كروز <b>اینجكشن </b>در رنگ های سفید-قرمز-سبز-آبی در حال حاضر <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود</span></font><br>3• pvc&nbsp; 10 mm +پلكسی sumipex&nbsp; ts&nbsp; <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود</span></font><br>4• نسل جدید اس ام دی كروز اینجكشن با 2 سال گارانتی&nbsp; <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود</span></font><br>5• پاور های سوئیچینگ12 ولت و 5-25-33 آمپر كروز با 1 سال گارانتی&nbsp; <font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">موجود<br></span></font></td></tr></tbody></table><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"></span></font></b><font color="#000099"><b><br></b></font></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32">دارای گواهینامه ثبت اطلاعات به عنوان واحد صنفی معتبر در تهران بزرگ</b></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="39" height="13"></span></font></b></font></span></font></b></font><br><font size="2"><font color="#000099"><b><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><a href="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" target="_blank" title="گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه"><img src="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" alt="عکس گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه" width="472" vspace="0" hspace="0" height="350" border="0" align="bottom"></a></span></font></b></font></span></font></b></font><br>كلیه محصولات دارای<img src="http://s1.picofile.com/file/8283026750/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="79" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom">و <img src="http://s4.picofile.com/file/8283026792/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="81" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"> و <img src="http://s3.picofile.com/file/8283026826/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C5_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="76" vspace="0" hspace="0" height="57" border="0" align="bottom">سال گارانتی تعویض می باشد</b></font></font><br><table style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="552" height="297" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"><img src="http://s9.picofile.com/file/8277328142/%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"> پرمیوم لنزی</a></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"><img src="http://s9.picofile.com/file/8277328034/%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title="">رزینی‌كروز</a></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروش اس ام دی کروز"><img src="http://s9.picofile.com/file/8277328050/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title="">پاوركروز</a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروش اس ام دی چلنیوم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8277341184/%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title="">پلكسی گلاس</a></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه اس ام دی چلنیوم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8279560534/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.png" alt="" width="158" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="bottom"></a><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title=""><b><a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="">بلوكی اس ام دی كروز اینجکشن</a></b></a></td><td style="border:1px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;<a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروش اس ام دی کره ای 5 سال گارانتی"><img src="http://s9.picofile.com/file/8299981742/%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%B4%D9%86_shoptablo_ir.jpg" alt="[Post_Title" title="اس ام دی اینجکشن کروز" width="162" height="103"></a></td></tr></tbody></table><br><br><a href="http://tabloandishe.ir/post/69" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">توجه:</font> درصورتی كه آمادگی پذیرش نمایندگی دارید با دفتر تماس حاصل نمایید.(برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید)</font></span></font></a><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div align="center"><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/18" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8282940434/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="294" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8282940618/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.png" alt="" width="289" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a></div><div align="right"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/2" target="" title=""><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/2" target="" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8282940450/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84.png" alt="" width="293" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8282940650/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D9%88_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85.png" alt="" width="290" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/2" target="" title=""> </a></div><div align="right"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/29" target="" title=""><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/29" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8282940526/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE.png" alt="" width="291" vspace="0" hspace="0" height="59" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1" target="" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8282940692/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%B4_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1.png" alt="" width="292" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a></div><div align="right"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/4" target="" title=""><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/category/4" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8282940568/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.png" alt="" width="288" vspace="0" hspace="0" height="54" border="0" align="bottom"></a><br></div></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><br></font></span></font></span></span><div align="center"><table style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 153); border-collapse: collapse; color: rgb(204, 204, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="673" height="500" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px dashed #000099; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font color="#000099"><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b> </b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8232838150/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2_mini.png" width="49" height="49"></b></font></font><font size="4" color="#000099" face="Mihan-IransansBold"> تابلو تبلیغات اندیشه </font><font color="#000099"><font size="3"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8232838150/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2_mini.png" width="49" height="49"></b></font></font><br><font color="#000099"><font size="3">"<font color="#000000">درباره مــا</font>"<br><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گروه تبلیغاتی اندیشه مجری تولید تابلو های تبلیغاتی مدرن از گذشته تا به امروز </b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b>با حدود دو دهه فعالیت در امر تابلو سازی</b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b> و دارای چند نمایندگی و دفتر در سطح تهران و شهرستان های اطراف.با پیشرفت دنیای تبلیغات امروزه شاهد تابلو های مدرن و چشمگیر هستیم و توانسته ایم سطح خود را با توجه به این پیشرفت ارتقاع داده و بروز باشیم و بتوانیم نیاز مشتری را پاسخگو باشیم.<br><br><font color="#333333">از مزیت های سفارش در تابلو تبلیغات اندیشه:<br><br>&nbsp;</font></b></font></font></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b><font color="#333333"><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe" target="_blank" title="ثبت تابلو اندیشه در سایت اصناف تهران">ثبت شده در سایت اصناف تهران(كلیك كنید)</a></font></b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b><font color="#333333"><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe" target="_blank" title="ثبت تابلو اندیشه در سایت اصناف تهران"><span style="text-align: left" class="JobRule"></span></a><a href="http://www.asnafyab.ir/tabloandishe?product=1" title="محصولات" target="_blank"> <img src="http://www.asnafyab.ir/Content/img/Product.png" alt="محصولات"> </a> <a href="http://img.asnafyab.ir/usercontact.aspx?uname=tabloandishe" target="_blank" title="تماس با ما"> <img src="http://www.asnafyab.ir/Content/img/Contact.gif" alt="تماس"> </a> <a href="http://www.asnafyab.ir/Job/OnlineProductList/tabloandishe" target="_blank" title="کالاها"> <img src="http://www.asnafyab.ir/Content/img/userProduct.png" alt="کالاها"> </a> </font></b></font></font></font><font color="#000099"><font size="3"><font size="2"><b><font color="#333333"><br></font></b></font></font></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32">دارای گواهینامه ثبت اطلاعات به عنوان واحد صنفی معتبر در تهران بزرگ</b></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119455276/fishiran_r98_ir22.gif" alt="دارای ارسال های جدید" title="دارای ارسال های جدید" width="39" height="13"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" target="_blank" title="گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه"><img src="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" alt="عکس گواهینامه ثبت اطلاعات سایت تابلو اندیشه" width="158" vspace="0" hspace="0" height="117" border="0" align="bottom"></a></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b>برای بزرگنمایی عکس<a href="http://s9.picofile.com/file/8291182692/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg" target="_blank" title=""> کلیک </a>کنید</b></font></b></font><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></span></font></b></font></span></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b>دارای 2 سال گارانتی محصولات نورپردازی.</b></font><font size="2"><font color="#000099"><b><img src="http://s4.picofile.com/file/8283026792/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C2%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="81" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"></b></font></font><br><font size="2" color="#000099"><b><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32">طراحی رایگان سفارشات قبل از انجام پروژه.<img src="http://s9.picofile.com/file/8283029100/Free_tabloandishe_ir.png" alt="" width="83" vspace="0" hspace="0" height="35" border="0" align="bottom"><br></b></font></b></font></b></b></font><font size="2" color="#000099"><b><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>سفارش و مشاوره تلفنی و حاضر شدن كارشناس در محل.<img src="http://www.oxyhealth.com/images/icon-handshake.png" alt="" width="42" vspace="0" hspace="0" height="42" border="0" align="bottom"></b></b></font><br><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>دارای كارشناس های اهل فن و كادری مجرب در زمینه طراحی.گرافیگ.بازاریابی و تبلیغات.<br></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>توانایی قابل توجه در انجام پروژه های گسترده.</b><br></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font size="2" color="#000099"><b>درج نمای تابلو یا پروژه ،آدرس و جزئیات یك هفته بعد از اتمام پروژه در سایت.</b><b><b><br></b></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>ارائه محصولات با كیفیت و متنوع،متناسب با مشتری.<br></b></font><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font>مجهز به جدیدترین دستگاه ها،انبار ،كارگاه .<br></b></font><font color="#000099"><font size="3"><b><font size="2" color="#000099"><b><font color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="24" height="32"></b></font></b></font><font size="2">فروش</font></b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b><font size="2"> محصولات و لوازم</font></b></font></font><font color="#000099"><font size="3"><b><font size="2"> به صورت عمده .<br></font></b></font></font><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="220" vspace="0" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"></div></td></tr></tbody></table><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><font size="3"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"></span></font></span></span><br><br><table style="border: 3px solid rgb(51, 51, 51); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 255); background-color: rgb(204, 204, 204); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="468" height="23" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:3px solid #333333; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><div align="center"><div align="left"><div align="right"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></font></b></span></span></font><br><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدرس</font>» &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.tabloandishe.ir" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8283002492/tabloandisheir3D300.png" alt="آدرس تابلو اندیشه" width="250" vspace="0" hspace="0" height="69" border="0" align="bottom"></a></span></b></span></span></font></div><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></b></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title="تابلو اندیشه دات آی آر"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></span></font></a></span><a href="http://www.tabloandishe.IR" target="" title="تابلو اندیشه دات آی آر"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></a></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدرس</font>»</span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; </font></span><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></b></span></span></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://chanelsaz.ir/" target="_blank" title="تابلوسازی"><img src="http://s6.picofile.com/file/8283343550/chanelsaz_ir3D300.png" alt="" width="222" vspace="0" hspace="0" height="69" border="0" align="bottom"></a></font></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><br></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدرس فروشگاه(shop)</font></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">»</span></b></span></span></font><a href="http://www.shoptablo.ir/" target="_blank" title="فروشگاه لوازم تابلو چلنیوم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8299842250/logoshoptablo_ir.png" alt="شاپ تابلو" width="203" height="95"></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font face="Mihan-IransansBold"> آدرس سایت خدمات لیزر</font></span></b></span></span></font><font size="3" color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">» &nbsp;&nbsp; laserandishe.IR</span></b></span></span></font></div></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; آدرس کانال تلگرام:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></b><font color="#3333FF" face="Mihan-Iransans">tabloandishe</font><b><font color="#3333FF"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">@</font><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ایمیل</font>» &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; andisheh1506@yahoo.com<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold">آدرس ما در گوگل مپ»</font><font color="#3333FF"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b></font><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font color="#000099"><a href="https://goo.gl/maps/JG2bJ2WwJ1k" target="" title=""><font size="3"><b><font color="#3333FF">googlemaps</font></b></font></a></font></font></b></font><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font color="#000099"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><font color="#000099"><a href="https://goo.gl/maps/JG2bJ2WwJ1k" target="" title=""><font size="3"><b><font color="#3333FF">@</font></b></font></a></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></div></div></td></tr></tbody></table></div></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"></span></div><div align="center">&nbsp;&nbsp; <br></div><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8188586200/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%8793_94_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8188586200/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%8793_94_tabloandishe_ir.jpg" alt="" width="249" vspace="0" hspace="0" height="184" border="0" align="bottom">&nbsp; </a><a href="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" alt="" width="243" vspace="0" hspace="0" height="186" border="0" align="bottom"></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""><br></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279351618/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8279351618/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="" width="247" vspace="0" hspace="0" height="183" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8279351642/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8279351642/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="" width="243" vspace="0" hspace="0" height="187" border="0" align="bottom"></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8188588918/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA2_tabloandishe_ir.jpg" target="_blank" title=""></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font color="#FFFFFF">&nbsp;<img src="http://s9.picofile.com/file/8293454434/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_3.jpg" alt="نمونه کار تابلو چلنیوم" width="245" vspace="0" hspace="0" height="189" border="0" align="bottom">&nbsp; </font></b><b><font color="#FFFFFF"><b><font color="#FFFFFF"><img src="http://s6.picofile.com/file/8191326918/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA.jpg" alt="" width="238" vspace="0" hspace="0" height="188" border="0" align="bottom"></font></b> </font></b><b><font color="#FFFFFF"> </font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font color="#FFFFFF">&nbsp;</font></b><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></font></span></b></span><br><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"></span></b></span><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"></span><br><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></font></span></b></span></p><div align="center"><div align="center"><a href="https://telegram.me/tabloandishe" target="_blank" title="تابلوسازی"><img src="http://s7.picofile.com/file/8257364492/telegram_channel_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="306" vspace="0" hspace="0" height="156" border="0" align="bottom"></a><br><font color="#FFFFFF"><b>لینك كانال: tabloandishe@<a href="https://telegram.me/joinchat/Ckwexz6n6ysoWJYetUX3kg" target="" title=""><br><b><font color="#FFFFFF">https://telegram.me/tabloandishe</font></b></a></b></font><br><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"> </span></font></font></span></b></span></div><table style="border: 1px dashed rgb(51, 0, 153); border-collapse: collapse; background-color: rgb(51, 102, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="523" height="153" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><tbody><tr><td style="border:1px dashed #330099; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000">&nbsp;<font color="#000000"><b><font size="4"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><b><font size="4">توجه:<br></font></b></font></font><div align="right"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><b><font size="4">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="37" height="37"></font></b><font face="Mihan-Yekan">طی تماس های مشتریان عزیز لازم به ذكر است كه اجرای كامپوزیت همراه حروف چنلیوم،ساخت حروف چنلیوم،تابلو روان،تابلو پوینت لایت،تویوپ و <font color="#330000"><u>برش لیزر</u></font> نیز پذیرفته می شود.</font></font></font></div></font></b></font></font></font></font><div align="right">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; موفق و پیروز باشید<br></div><div align="right">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#FF0000"><font color="#000000"><b><font size="4"><br></font></b></font></font></div></td></tr></tbody></table> <span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></font></font></span></b></span></div></td></tr></tbody></table><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><b><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font color="#FFFFFF"><font size="2"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></font></font></span></b></span><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><b><font size="2"><a href="https://www.google.com/maps/place/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87%E2%80%AD/@33.6431921,50.0801044,17z/data=%214m2%213m1%211s0x3f94ca6d512a4f0d:0xe8fac7179427230c?hl=en_uk" target="" title="">آدرس ما در نقشه(GOOGLE MAP)</a></font></b></span></font><br><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="427" vspace="0" hspace="0" height="134" border="0" align="bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> text/html 2017-07-12T11:23:13+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم فست فود هما http://www.tabloandishe.ir/post/215 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم فست فود هما</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم فست فود هما</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو شعبه فست فود هما</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">شعبه-تهران-</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:--نمای خود ساختمان<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351876/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300351884/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_2_.jpg" alt="تابلو فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351918/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_5_.jpg" alt="لوگو فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351934/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_7_.jpg" alt="چلنیوم فست فود" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300351968/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_9_.jpg" alt="تابلو فست فود هما" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351984/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300351992/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300352000/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300352026/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300352034/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%A7_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2017-07-12T11:08:00+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم دانشگاه فنی دکتر حسابی http://www.tabloandishe.ir/post/214 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم دانشگاه فنی دکتر حسابی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">دانشگاه فنی دکتر حسابی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم دانشگاه فنی دکتر حسابی(دو طرفه)</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">مرکزی</font><br>نمای زمینه:کامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300350750/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم دانشگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300350776/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_2_.jpg" alt="تابلو دانشگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300350792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_3_.jpg" alt="تابلو دانشگاه دکتر حسابی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300350800/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300350826/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300350842/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300350884/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300350892/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300350900/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300350918/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-07-11T08:57:19+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم بک لات چلوکبابی فریدونی http://www.tabloandishe.ir/post/213 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم بک لات چلوکبابی فریدونی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم بک لات چلوکبابی فریدونی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم چلوکبابی فریدونی</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">مرکزی</font><br>نمای زمینه:کامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300243742/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_3_.jpg" alt="تابلو چلوکبابی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300243776/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_5_.jpg" alt="تابلو چلنیوم کبابی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300243792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_1_.jpg" alt="چلنیوم کبابسرا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300243800/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_2_.jpg" alt="چلنیوم غذاخوری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300243818/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_4_.jpg" alt="تابلو سازی تهران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300243826/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-07-11T08:03:43+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چلنیوم نمایشگاه دائمی قرآن کریم http://www.tabloandishe.ir/post/212 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایشگاه دائمی قرآن کریم</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایشگاه دائمی قرآن کریم</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم نمایشگاه دائمی قرآن کریم</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">تهران پاساژ فروزان</font><br>نمای زمینه:چوب ترمو<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242642/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300242650/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_11_.jpg" alt="چلنیوم " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_12_.jpg" alt="تابلو چلنیوم نمایشگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242684/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_13_.jpg" alt="تابلو چوب ترمو" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300242700/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242742/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242768/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300242800/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242818/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242834/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_20_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242842/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_21_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300242884/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_22_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242926/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_23_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300242950/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_24_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2017-07-01T07:30:15+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو سایدلایت چنلیوم ساید لایت صنایع چوب کسری http://www.tabloandishe.ir/post/211 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم ساید لایت صنایع چوب کسری</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">سایدلایت </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم ساید لایت صنایع چوب کسری</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم ساید لایت صنایع چوب کسری</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">مرکزی</font><br>نمای زمینه:کامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8299312600/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو جواهر ساید لایت<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299312634/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C_2_.jpg" alt="چلنیوم صنایع چوب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299312650/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C_3_.jpg" alt="چلنیوم ساید لایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8299312668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C_4_.jpg" alt="تابلو الماسی جواهر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299312676/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C_5_.jpg" alt="تابلو ساید لایت صنایع چوب کسری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-06-16T08:05:48+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو سایدلایت رستوران ایتالیایی http://www.tabloandishe.ir/post/209 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم رستوران ایتالیایی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">سایدلایت رستوران ایتالیایی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم ساید لایت رستوران ایتالیایی</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">تهران</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:کامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی&nbsp; چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297940218/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297940242/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8297940250/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2017-06-16T07:59:35+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم شرکت چابک صنعت پیشگام http://www.tabloandishe.ir/post/208 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم شرکت </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چابک صنعت پیشگام</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چابک صنعت پیشگام</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم شرکت چابک صنعت پیشگام </font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">تهران</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:کامپوزیت<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی قرمز چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297939584/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_1_.jpg" alt="تابلوسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297939600/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_2_.jpg" alt="تابلو چلنیوم شرکتی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8297939618/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_3_.jpg" alt="تابلوساز" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-06-03T10:18:25+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم شرکت پلیمر یاس http://www.tabloandishe.ir/post/207 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم شرکت پلیمر یاس</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم شرکت پلیمر یاس</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو چنلیوم شرکت پلیمر یاس شعبه کیلومتر 5 جاده اراک</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FF6600">کیلومتر 5 جاده اراک</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>نمای زمینه:ورق خم رنگ شده<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی قرمز چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای لنزی كره مارك پرمیوم(5سال گارانتی)</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>شرکت پلیمر یاس<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296752900/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_8_.jpg" alt="شرکت پلیمر یاس" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296752934/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_6_.jpg" alt="تابلو شرکت پلیمر یاس" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296752942/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_1_.jpg" alt="چلنیوم شرکت پلیمر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296752950/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_2_.jpg" alt="تابلو چنلیوم شرکتی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296752976/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_3_.jpg" alt="قیمت تابلو چلنیوم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296752984/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296753018/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296753050/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296753076/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296753092/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>نمای خاموش تابلو چنلیوم شرکت پلیمر یاس<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296753100/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296753118/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8296753168/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296753200/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296753226/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2017-05-29T12:02:05+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم آرایشگاه شعبده باز http://www.tabloandishe.ir/post/206 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم آرایشگاه شعبده باز</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم ساید لایت دولایه عروس سرای شعبده باز</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو الماسی زیبای زیباکده شعبده باز</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:مرکزی<br>نمای زمینه:کامپوزیت نوک مدادی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی سفید مشکی الماسی<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - آفتابی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296307984/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_1_.jpg" alt="تابلو ساید لایت سالن زیبایی شعبده باز" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296308018/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_2_.jpg" alt="زیباکده شعبده باز" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308042/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_3_.jpg" alt="سالن عروس شعبده باز" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296308050/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308100/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308134/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308142/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296308184/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308200/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308276/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308300/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296308242/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-05-29T11:51:13+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم کبابی داود گلپایگانی http://www.tabloandishe.ir/post/205 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم کبابی داود گلپایگانی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم ساید لایت </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">کبابی داود گلپایگانی</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو الماسی و ساید لایت کبابی داود گلپایگانی</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:کرج<br>نمای زمینه:کامپوزیت ترمووود<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی چوچن<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - آفتابی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296306942/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296306968/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_3_.jpg" alt="چلنیوم داود گلپایگانی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296306976/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_4_.jpg" alt="تابلو چلنیوم ساید لایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296306984/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_5_.jpg" alt="تابلو ساید لایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296307000/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296307018/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296307034/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2017-05-13T05:00:05+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك دانلود جدید ترین نرم افزار های تابلو روان و تلویزیون شهری http://www.tabloandishe.ir/post/204 <b>دانلود جدید ترین ورژن های نرم افزار های تابلو روان و تلویزیون شهری<br><br></b><br><b><img src="https://www.peno.ir/shop/img/dmt/dmtblog/content/small-5.jpg" width="227" height="113"></b><br><img class="content_img img-responsive" src="https://www.peno.ir/shop/img/dmt/dmtblog/content/large-3.jpg" title="دانلود جدید ترین نرم افزار های تابلو روان و تلویزیون شهری ( بروز رسانی 11 اردیبهشت 96 )" width="292" height="146"><b><font size="3"><br><a href="http://tabloandishe.ir/post/204" target="" title="دانلود نرم افزار تابلو روان"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">به ادامه مطلب مراجعه کنید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></a></font><br><br><br></b> text/html 2017-05-11T09:54:56+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چلنیوم عروس سرای تاج نقره http://www.tabloandishe.ir/post/203 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم آرایشگاه زنانه </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">تاج نقره</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم عروس سرای تاج نقره</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FF6600">تابلو الماسی زیباکده تاج نقره</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:کرج<br>نمای زمینه:کامپوزیت سفید<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی رفلکس(آینه ای)دولایه پشت جیوه ای<br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - آفتابی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>طرح کورل </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم آرایشگاه زنانه </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">تاج نقره قبل از انجام پروژه<br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8294648284/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_0_.jpg" alt="تابلو فوق العاده زیبا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294648292/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_1_.jpg" alt="تابلو زیبا چلنیوم الماسی طلایی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294648300/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_2_.jpg" alt="چلنیوم الماسی جواهر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294648318/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_4_.jpg" alt="تابلو سردرب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294648350/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294648368/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294648392/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294648400/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294648418/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294648426/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2017-05-08T08:17:14+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چلنیوم صنایع چوب و ام دی اف ایران http://www.tabloandishe.ir/post/201 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم صنایع چوب و ام دی اف ایران<br></font></b></font></b>تابلو </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم صنایع چوب و ام دی اف ایران</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><font color="#FF6600"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">صنایع چوب و MDF - دکور- کابینت </font></b></font></b></font></b></font></b></font><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:استان مرکزی<br>نمای زمینه:ترمو<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان قرمز-زرد کاترپیلار-نارنجی-آبی(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>طرح کورل صنایع چوب...قبل از انجام <br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294348976/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8.jpg" alt="طرح کورل تابلو صنایع چوب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294348984/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%88_MDF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="تابلو چلنیوم صنایع چوب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294348992/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%88_MDF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="تابلو چوب و MDF ایران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294349034/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%88_MDF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>تابلو چنلیوم صنایع چوب.. قبل از نصب<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294349042/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%88_MDF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b>تاتابلو صنایع چوب و ام دی اف نمای روشن در کارگاه<br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294349076/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%88_MDF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b></font></b></font></b><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br>